• Doradztwo przy tworzeniu i zarządzaniu sekurytyzacyjnymi funduszami inwestycyjnymi.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przetargowych na sprzedaż portfeli wierzytelności.
  • Doradztwo przy transakcjach sprzedaży/zakupu portfeli wierzytelności do sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych,
  • Doradztwo przy zawieraniu umów o subpartycypację.
  • Doradztwo przy procesach emisji certyfikatów inwestycyjnych i obligacji przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne.