• Masowe dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej na terenie całego kraju przy użyciu innowacyjnych technologii umożliwiających jednoczesne podejmowanie i obsługę kilkudziesięciu tysięcy spraw miesięcznie.
  • Wsparcie prawne przedsiębiorców w budowaniu procesów windykacyjnych i zarządzaniu nimi.
  • Masowa obsługa wierzytelności przy użyciu systemu operacyjnego SIGMA.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach sądowych i egzekucyjnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  • Aktywne uczestnictwo w projektach informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, poprzez wypracowywanie rekomendacji legislacyjnych, technologicznych i systemowych.