• Doradztwo w postępowaniach przed Prezesem UOKiK w przedmiocie zgód na koncentrację.
  • Doradztwo w zakresie oceny zgodności działań podejmowanych przez przedsiębiorców z przepisami prawa konkurencji, w tym sporządzanie opinii prawnych i przeprowadzanie szkoleń.
  • Doradztwo w zakresie oceny zgodności działań podejmowanych przez przedsiębiorców z przepisami prawa ochrony konsumenta, w tym weryfikacja stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umownych, klauzul informacyjnych, wzorów pism oraz aktów legislacji wewnętrznej.