• Reprezentacja wierzycieli i dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.
  • Pełnienie funkcji Nadzorcy i Zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.
  • Doradztwo przy refinansowaniu długów i wdrażanie działań naprawczych.
  • Opracowanie Planów Restrukturyzacyjnych i propozycji układowych.
  • Doradztwo i modelowanie rozwiązań układowych.
  • Aktywne reprezentowanie klienta w Radzie Wierzycieli oraz w Zgromadzeniach Wierzycieli.