• Doradztwo i reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach w przedmiocie ochrony danych osobowych.
  • Doradztwo w zakresie oceny zgodności działań podejmowanych przez przedsiębiorców z przepisami o ochronie danych osobowych.
  • Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, weryfikacja stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umownych, klauzul informacyjnych, wzorów pism i aktów legislacji wewnętrznej.
  • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych.
  • Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.