• Kompleksowe usługi restrukturyzacji form prawnych prowadzenia działalności.
  • Reprezentacja podatników i płatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
  • Przygotowywanie wniosków o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.
  • Sporządzanie pisemnych opinii z zakresu prawa podatkowego.
  • Analiza umów i innych czynności cywilnoprawnych pod kątem skutków podatkowo-prawnych.
  • Przeprowadzanie kompleksowych audytów poprzedzających zawarcie określonych transakcji kapitałowych, obejmujących między innymi zagadnienia podatkowe.