• Kompleksowe analizy prawne nieruchomości, spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości.
  • Doradztwo przy nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości.
  • Doradztwo przy strukturyzowaniu finansowania nabycia nieruchomości.
  • Doradztwo przy uzyskaniu pozwoleń administracyjnych na nabycie nieruchomości, pozwoleń na budowę i użytkowanie.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.
  • Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości.